2018 нче елның 7 октяберь, якшəмбе көнне Казан шəһəренең Совет районы имам-мөхтəсибе, Татарстан Республикасы Мөфтиенең беренче урынбасары Рөстəм Хəзрəт ВƏЛИУЛЛИН

Мөфтинең боерыгын үтəп волонтерларның һəм яшьлəрнең мөфтияттə мөфти белəн очрашыр алдыннан үткəрелə торган квестны хəер-фатиха биреп ачып жибəрде:

"Кеше тормышында əгəр алга барырга тели икəн ул алдында пəйда булган проблемаларны əйлəнеп үтмəскə тиеш. Аларны чишəргə тиеш. 

Проблемаларны чишеп кенə кеше көчле була ала. Инде бер дəрəжəгə житкəч кеше ул чишə алган проблемаларны əһəмиятлелегенə карап бүлеп чишү мөмкинчелегенə ия була. Бу житлегү галəмəте", - дип əйтте Хəзрəт очрашу вакытында.

Подписка на новости